Matlagrene er tomme – igjen!

Aditi og familien er tomme for mat. Flommen som høsten 2017 rammet over 30 millioner mennesker i India har fremdeles store ringvirkninger. Verden har gått videre og glemt krisen, men de som lever midt oppi den lider fremdeles av konsekvensene. Bare i Assam er 4000 km2 dyrket land skadet, matlagrene er skjøre og mange er fremdeles hjemløse. Gjenoppbyggingsarbeidet vil ta nesten 4 år. Naturkatastrofene som årlig rammer landet er ikke til hjelp. 

Nå trenger vi din hjelp for å utruste flomofrene for fremtiden. Gjennom våre lokale samarbeidspartnere kan du hjelpe menneskene som stadig blir offer for naturkatastrofer ved å gi de tilgang til motstandsdyktige frø, moderne jordbruksteknikker og gode materialer til å bygge hus.

Med din gave kan du kan sikre at disse verdifulle menneskene ikke får livet revet fra hverandre igjen når neste naturkatastrofe inntreffer!

Hva dine penger kan gjøre:                                                                                    .  

Kr 100,-  Såfrø til en familie

Kr 800,-  Gi en person opplæring i moderne jordbruksteknikker

Kr 1500,- Reparere et hus til en familie

Kr 5000,- Bygge et nytt hus til en familie

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close