Familien Haaland var i Bangladesh fra januar 2014 til juni 2015 og arbeidet da som leger. I begynnelsen av januar 2018 reiste Gerd Eli og Hallgeir tilbake til Bangladesh sammen med sine tre barn. 

Gerd Eli jobber i organisasjonen Basha med et foreldreveiledningsprogram

I Bangladesh opplever 2/3 av gifte kvinner vold fra ektefelle, og vold fra foreldre til barn er svært vanlig.

Lokalorganisasjonen Basha hjelper kvinner som er sårbare eller ofre for menneskehandel, og gir kvinner jobbtrening i et sunt, helbredende og støttende miljø.

Normisjon har startet et foreldreveiledningsprogram gjennom Basha for å hjelpe foreldre til å ta seg av barna. Mange av foreldrene har ikke selv hatt en god oppvekst, og har derfor dårlige forutsetninger for å kunne være den omsorgspersonen som barn trenger. Gjennom International Child Development Programme (ICDP) bidrar vi til at barn får en trygg og god oppvekst. Dette er et viktig steg i å bryte sirkelen av fattigdom, utnyttelse og menneskehandel.

Hallgeir jobber med Asia-basen

Som misjonsbevegelse ønsker Normisjon at de mange kirkene og bistands-organisasjonene skal bli enda flinkere til å nå ut til sine egne. Både samarbeidskirker og bistandspartnere trenger å forsterke lederskapet. Asia-basen tilbyr leder- og disippelkurs og arrangerer blant annet samlinger for alle Normisjons partnere i det aktuelle samarbeidslandene slik at de kan komme sammen, bli inspirert, lære av hverandre og bli bedre utrustet for arbeidet.

https://www.normisjon.no/prosjekt/disippelskap-ledelse-og-teologi-i-bangladesh/

 

Møt familien Haaland her:

http://tv.normisjon.no/detail/videos/nyheter/video/6035117333001/dr%C3%B8mmer-om-at-kvinner-skal-bli-satt-fri?autoStart=true

 

Tusen takk for at dere vil stå sammen med oss i dette arbeidet! 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close