Det er mange som enda ikke har hørt de gode nyhetene. Det finnes over 6500 unådde folkegrupper. 

Gjennom å støtte og bygge opp lokale kristne fellesskap i våre samarbeidsland, ønsker vi å bidra til levende menigheter med gode ledere. På denne måten vil vi gjøre Jesus Kristus kjent for nye generasjoner og folkeslag.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close