I de siste årene har minst 10 000 blitt kristne gjennom menighetenes målrettede arbeid med å bringe Jesus ut til områder uten kristent nærvær. 2000 lokale ledere og pastorer kommer til lederseminar hver sjette måned.

Vår strategi handler om å trene ledere som trener ledere i flere ledd. I vårt kirkebyggende arbeid inviteres alle de ulike kirkesamfunnene i de ulike områdene til å være med. Målet er å hjelpe menighetene til å lede sin egen vekst og utvikling videre.

Til læringsnettverket Agenda 1 kommer ledergruppene i menighetene, for sammen å finne veien videre. Gjennom godhets- og evangeliseringsaksjoner har vi de siste årene sett flere tusen voksne be frelsesbønn. Vi gleder oss også over at så mange nye kristne finner sin plass i de lokale menighetene. For å kunne hjelpe disse til å vokse som kristne etableres det nære åndelige fellesskap i lokale huskirker.

Vår samarbeidspartner i det menighetsbyggende arbeidet er Light of Life Church (LLC).

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close