Ved å støtte kompis gir du utdanning til ungdommer i India og Bangladesh. I områdene Kompis er tilstede i, lever store deler av befolkningen i ekstrem fattigdom. Utdanning er det viktigste verktøyet vi har for å løfte mennesker ut av fattigdom, og gir ungdommer flere muligheter for framtiden.

I Bangladesh støtter vi Martin Luther College, en videregående skole som startet i 2010 med 25 elever. Våren 2016 hadde skolen 250 studenter, og den vokser år for år. I India samarbeider vi med Evangelical Social Action Forum og støtter en nyopprettet yrkesskole. På Lahanti Institute of Multiple Skills velger studentene fag innen håndverk og design, media og IT, og forretningsutvikling. De får yrkeserfaring og relevante ferdigheter for å få arbeid i regionen.  Begge skolene satser på minoritetsungdom og underprivilegerte grupper. Ved å satse på utdanning av disse gruppene får ikke bare enkeltmennesker bedre framtidsutsikter, vi ser også at de fattige regionene som helhet nyter godt av kunnskapen og ferdighetene ungdommene tilegner seg ved skolene.

Gjennom din innsamling kan enda flere få muligheten til å gå på skole!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close