I Bajhang, et av landets vestligste provinser er vold mot kvinner et stort problem. I tillegg fører den tradisjonelle praksisen chaupadi til store psykiske og fysiske påkjenninger for kvinner, av og til med dødelige konsekvenser.

Lokalbefolkningen ba selv om hjelp til å finne nye veier å leve på slik at jenter og kvinner kan unngå diskriminering og vold. Hindutradisjonen chaupadi tilsier at jenter og kvinner må bo adskilt under menstrausjon. Mange bor i skitne, kalde og utrygge uthus. Praksisen fører til store psykiske påkjenninger, sykdom og mangel på skolegang. Mor og barn må også bo adskilt i 11 dager etter fødsel som fører til økt mor-barn-dødelighet.

Alkoholforbruket er også svært høyt i noen av områdene som også fører til mye vold mot jenter og kvinner. Lokalbefolkningen ber også om hjelp til å få bukt med barneekteskap.

Gjennom samtalegrupper og veiledning ønsker Normisjons partner United Mission to Nepal å bekjempe disse praksisene slik at kvinnene og lokalsamfunnene kan gå en lysere fremtid i møte. Utsending Liv Wendel fra Kvitseid i Telemark jobber på prosjektet. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close