Nordfjord Folkehøgskole støtter Okhaldhunga sykehus!

Sykehuset som ligger 8 mil fra Mount Everest er det eneste i et område med over 250.000 mennesker. Sykehuset har over 1200 fødsler i året Det er gratis tjenester for barn under 12 kg. Sykehuset er også blitt et senter i Øst-Nepal for resistent tuberkulose. Normisjon støtter blant annet et pasientstøttefond som sikrer fattiges rett og mulighet til behandling. Gjennom det kan sykehusregningen betales for de fattigeste. 

I tillegg til sykehuset arbeides det i samarbeid med myndighetene med samfunnshelse og forebygging i Okhaldhunga-distrikt.Målet er at alle skal få lik rett til behandling ved sykdom og skader, og tilstrekkelig kunnskap om ernæring og barns helse. Dette har ført til en radikal forbedring i helsetilstanden for kvinner og barn.

Normisjon har vært med på å bygge ut sykehuset som nå er godkjent for 50 sengeplasser. Det nye sykehuset er bygd jordskjelv-sikkert og har i tillegg et helt nytt mødreventehjem som vil sikre enda flere trygge fødsler.

Gjennom din innsamling kan vi hjelpe enda flere! 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close