Senegal er et land med lange muslimske tradisjoner. I denne regionen finnes en folkegruppe som kalles malinké, et flott og gjestfritt folk. Malinkéfolket har enda ikke fått mulighet til å høre hvor høyt Gud elsker dem (Joh. 3.16).

Våren 2014 startet Normisjon arbeidet sitt i Øst-Senegal. I dette området av Senegal er fattigdommen størst og det er lite hjelpeorganisasjoner her.

Her har man altså startet et pionerarbeid hvor målet er å plante bærekraftige menigheter. Utsendingene bruker mye av sin tid på relasjonsbygging. Dette skjer blant annet gjennom fotballtrening og areobic.

I tillegg jobbes det med oversettelse av bibelhistorier og danner grunnlaget for at små grupper kan møtes ukentlig for å samtale rundt bibelhistoriene og snakke om Gud.

Området man jobber i er som sagt fattig og man jobber også med noen diakonale tiltak som brønnprosjekt for å gi kvinner vann til dyrking av grønnsaker.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close