Vi tror at vi kan forandre liv gjennom Soul Mate-prosjektene. Vi håper at barn og unge i Soul Children kan oppleve det viktig og inspirerende å gi videre noe av det vi er så heldige å ha fått. Takk for at dere vil være med å forandre liv! 

SOULMATE BANGLADESH

I Bangladesh støtter vi jente- og gutteinternat og stipend-ordninger som gir barn og unge fra underpriviligerte og marginaliserte grupper mulighet til å gå på skole. Gjennom å støtte dette er vi blant annet med på å forebygge at unge jenter blir giftet bort for tidlig. 

SOULMATE ECUADOR

I Ecuador støtter vi Soul Children-arbeidet i kirkene. Gjennom dette arbeidet opplever barn og unge å få et fellesskap og en tilhørighet som har betydning utover livene deres med gode arenaer hvor de blir møtt av ledere i trygge felleskap. Dette bidrar til å holde unge borte fra det harde miljøet i byene. 

SOULMATE INDIA

I India støtter vi Don Bosco skolen slik at barn fra minoritetsfamilier og underpriviligerte grupper får stipend til å gå på en god skole og støtte til skolebøker og uniformer. På Don Bosco får de i tillegg mulighet til å bli del av Soul Children-familien gjennom Dumka Soul Children.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close