Hvert andre sekund står en jente barnebrud. Barneekteskap bryter med jenters rettigheter til helse, utdanning og muligheter.

Hele 15 millioner jenter blir årlig giftet bort før de fyller 18 år. Mange av dem er under 15 år og noen så unge som 8-9 år. Det gjør jenter sårbare for vold gjennom livet og fanger dem i en ond sirkel av fattigdom.

I lavinntektsland er 54 % av barn som ikke går på barneskolen jenter. På verdensbasis er hele 65 millioner jenter borte fra barne- og ungdomsskolen. Jenter som mangler skolegang blir ofte offer for barneekteskap, vold og menneskehandel.

Gjennom prosjektet Like Mye Verdt ønsker vi å stoppe barneekteskap og styrke jenters stilling. 
Det kan du være med på!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close